Ohjeet kuvamateriaalin toimittamisesta

Useat henkilöt ovat koko sivuston historian ajan tarjonneet käyttöömme kuvamateriaalia. Valitettavan useissa tapauksissa sinänsä arvokkaiden kuvien informaatioarvo on kärsinyt heikkotasoisesta kuvauksesta niin paljon, että kuvat on pitänyt jättää julkaisematta. Näitä ohjeita seuraamalla vältät perusvirheet:

1) Aseta kohde kuvattaessa siten, että se on kuva-alan keskellä, hyvin valaistuna ja mielellään yksiväristä taustaa vasten. Mikäli yksivärisen taustan eteen asettaminen ei onnistu, pyri siihen, ettei esineen ympärillä olisi ylimääräistä tavaraa. Tällöin kuvaa voidaan erikseen rajata.

2) Kuvattavan kohteen tulee näkyä kuvassa kokonaan.

3) Ota kohteesta useampi kuva, jotta voimme valita parhaan.

4) Mikäli kuvaat museoissa tai näyttelyissä, varmista ensin, onko kuvaaminen julkaisukäyttöön sallittua.

5) Monet museot eivät kuvattaessa salli salaman käyttöä.

6 )Vaikka salaman  käyttö olisi sallittua, ÄLÄ käytä salamaa, jos kuvaat lasivitriinissä olevaa esineistöä. Käytettäessä salamaa kuviin tulee epätoivottuja heijastuksia.

7) Muista kohteen lisäksi kuvata myös kohteen esittelykyltti myöhempää kuvatekstien tekoa varten.


Mikäli haluat skannata esim. lentolehtisiä:


1) Resoluution tulisi olla vähintään 400 dpi eli 400 pistettä tuumalla.

2) Skannaa vain yksi kohde kerrallaan!

3) Älä tee kuvaan korjauksia, vaan toimita ylläpitäjille niin "käsittelemätön" versio kuin mahdollista.

3) Mikäli haluat kohteissa käyttää vesileimaa luvattoman kopioinnin ehkäisemiseksi, ilmoita siitä ylläpidolle.Otathan yhteyttä ylläpitoon ennen kuvien toimittamista.