Etusivu

Etusivu


Tämä sivusto tarjoaa sotahistoriasta kiinnostuneille uusia näkökulmia itsenäisen Suomen historian käännekohtiin.

Viime vuosina niin kutsuttu mikrohistoriallinen lähestymistapa on kasvattanut suosiotaan sotahistorian tutkimuksessa. Mikrohistoria lähestyy  ja analysoi  historian suuria  tapahtumia  tutkimuksen keinoin  ns. "pienen ihmisen" näkökulmasta. Tämä tervetullut askel pois suurmiesten tähdittämästä sotahistoriasta näkyy myös sivustolla. Vaikka osa artikkeleista on vielä hyvinkin perinteisestä näkökulmasta kirjoitettua sotahistoriaa, etenkin kuvateksteissä tavallisen ihmisen näkökulma nousee hyvin esiin, sillä suuri osa sivustomme kuvista on alkujaan peräisin rintamamiesten yksityisarkistoista.

Sivuston sotahistoriallinen näkökulma siirtyy koko ajan lähemmäs ns. "uutta sotahistoriaa" (new military history), missä sotaa ei enää tarkastella yhteiskunnan muusta toiminnasta irrallisena tapahtumana, vaan sodan vaikutus koko yhteiskuntaan sen vähäisimpiä jäseniä myöten tiedostetaan.  Pyrimme myös tarjoamaan sivustomme kävijöille mahdollisuuden tutustua sellaiseen sotahistorian erikoisalueilta peräisin olevaan kuva- tai esinemateriaaliin, mitä muualla ei ole nähtävissä.  Konkreettisen esineistön merkitys historiantutkimuksen lähdeaineistona kasvaa koko ajan sodan kokeneen sukupolven poistuessa keskuudestamme. Esineistä tulee menneiden aikojen mykkiä todistajia, joiden tarinoita on osattava lukea.

Jotta yllä kuvaillun materiaalin esilletuominen olisi mahdollista,  laajennamme jatkuvasti yhteistyötä niin museoiden ja tutkijoiden, kuin myös sotahistorian harrastajien ja keräilijöiden kanssa. Tavoitteenamme on luoda  sotahistorian tietopankki, jota aiheesta kiinnostuneet voivat itse hyödyntää ja  täydentää kuvin, asiatiedoin ja artikkelein. Lisätietoa yhteistyömahdollisuuksista löydät vasemman reunan linkistä "kiinnostaako yhteistyö?".

Palasuomenhistoriaa.net toimii myös kiinteässä yhteydessä Historiaa kuvin -tutkimusblogini kanssa, jonne pyrimme aina raportoimaan ajankohtaisista tapahtumista ja sivustolla tapahtuneista muutoksista.

Kaikki sivuilla oleva materiaali on vapaasti lainattavissa omaan käyttöön, ellei toisin mainita. Lainattaessa on   mainittava materiaalin lähde. Mikäli lainaaminen tapahtuu julkaisu- tai muussa kaupallisessa tarkoituksessa, pyydämme ottamaan yhteyttä sivuston ylläpitäjiin palautelomakkeen kautta etukäteen.

Tekijöiden puolesta

Olli Kleemola
 

Powered by CMSimple      CMSimple Legal Notices